Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een hoornaar die in nature niet in België voorkomt, maar door transport hier toch geraakt is. In 2016 werd het eerste exemplaar hier aangetroffen. Hieronder een uitgebreide uitleg over deze exoot.

Heb je een Aziatische hoornaar gezien of denk je ergens een nest weten te hangen, dan kan je dit melden bij VespaWatch via https://vespawatch.be/obs/add/
Vespawatch monitort deze soort om de populatie in beeld te brengen.

Ook willen we vragen om onze vereniging op de hoogte te brengen vanaf er een melding bij VespaWatch is gebeurd. Zo kunnen we samen met VespaWatch bekijken hoe we kunnen detecteren en bestrijden. Dank zij aan deze samenwerking met enkele leden hebben we in 2020 een nest in Klein-Brabant weten te vinden en vernietigen.

Nieuws over de Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar houdt ons nog steeds bezig. Deze week werden er 2 nesten gevonden, 1 in Buitenland en 1 in Branst. Er werden ook

Read More »

#KijkInUwKot

Ook de gemeente Bornem ondersteunt de actie #kijkinuwkot. Meer informatie op de site van Bornem of via face boek onder de hachtag #kijkinuwkot

Read More »